Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://rgospel.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Revelation Gospel Choir indsamler, opbevarer og anvender (behandler) personoplysninger for alle foreningens medlemmer.

Revelation Gospel Choir har med henblik på behandling af personoplysninger udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort redegør for, hvordan personoplysninger behandles.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at der kun behandles personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Der behandles således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål for foreningen.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Revelation Gospel Choir er dataansvarlig, og den sikrer, at ethvert medlems personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger til Revelation Gospel Choir er:

Kontaktperson:                    Kasserer Frank Kongsbak

Vallensbæk Strandvej 98

2665 Vallensbær Strand

Telefonnummer:                  28928202
Mail:                                    kasserer@rgospel.dk
Mobilpay:                            76803
CVR:                                    36115378

Behandling af personoplysninger

Revelation Gospel Choir behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Fødselsdato
  • Indmeldelsesdato

Personoplysninger indsamles fra

Personoplysninger tilgår fra medlemmet ved indmeldelse.

Supplerende oplysninger kan tilgå fra medlemmet f.eks. via hjemmesidens kontakt- og tilmeldingsformular, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse.

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Foreningens formål med behandling af personoplysninger

Revelation Gospel Choir behandler personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle personoplysninger, såsom muligheden for at kontakte medlemmet, opkrævning af kontingent og kageliste.

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af medlemmets relation til foreningen

Ved betaling med MobilePay modtages det navn og evt. billede, afsenderen har registreret sig med, de sidste 4 cifre i telefonnummeret, beløbets størrelse og dato for overførslen.

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser

Ethvert medlems personoplysninger/medlemsoplysninger behandles alene på baggrund af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af aktivitet,  udfærdigelse af deltagerlister, 
 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter, herunder i forhold til generalforsamling.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, koncerter samt andre aktiviteter i relation til koret.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske, administrative og historisk hensyn opbevares almindelige medlemsoplysninger efter et medlems udmeldelse.

Samtykke

Ved indmeldelse i Revelation Gospel Choir gives samtidig samtykke til foreningens indhentning, opbevaring og anvendelse af medlemmets personoplysninger,

Videregivelse af personoplysninger.

Revelation Gospel Choir videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring eller lignende.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer på www.rgospel.dk kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Revelation Gospel Choir opbevarer personoplysninger så længe medlemskab af foreningen eksisterer.

Ved udmeldelse vil almindelge personoplysninger kunne opbevares af praktiske og administrative hensyn i op til 3 år efter kalenderåret for udmeldelse af foreningen

Almindelige personoplysninger opbevares dog så længe, de har historisk værdi.

Medlemmets rettigheder

Ethvert medlem har en række rettigheder efter persondataforordninger Disse er:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Ethvert medlem kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Revelation Gospel Choirs behandling, ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Kontaktoplysninger findes øverst.

Ved et medlems henvendelse med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger, vurderes om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemføres i så fald så hurtigt som muligt.

Et medlem kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Revelation Gospel Choir forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitikken er vedtaget på bestyrelsesmøde den xx/xx 2018